Tag: zicat ubezpieczenia

Zicat.pl: ubezpieczenia samochodów OC/AC

Czym jest ubezpieczenie samochodu OC? OC, znane też jako ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowym wydatkiem dla każdego właściciela samochodu w większości rozwiniętych krajów – w tym w całej Unii Europejskiej. Jest ono związane z uszkodzeniami wyrządzonymi osobie trzeciej przez posiadacza lub kierowcę pojazdu podczas ruchu ( w tym kolizje, potrącenia, wypadki drogowe). Jaki jest zakres ubezpieczenia? OC nie dotyczy: Szkód wyrządzonych przez właściciela samochodu na…