Kredyt hipoteczny – jakie warunki oferują banki w 2022 roku?

Kredyt hipoteczny – jakie warunki oferują banki w 2022 roku?

Wprawdzie kolejne obniżki stóp procentowych znacząco zmniejszyły wysokość rat kredytów hipotecznych, ale banki zaostrzają warunki ich udzielania. W większości bowiem banków rosną marże i prowizje, a także koszty ubezpieczeń kredytów.

Kredyt hipoteczny w 2016 roku

Zgodnie z Rekomendacją S wprowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego minimalna wysokość wymaganego wkładu własnego stopniowo rośnie. W ubiegłym roku wynosiła 5 proc., w tym 10, a od stycznia 2016 r. to będzie 15 proc. Może się jednak okazać, że nadal ten wymagany wkład będzie wynosić 10 proc. wartości mieszkania, czyli tyle co dzisiaj.
Podwyższony wkład własny to nowy koszt dla kredytobiorców. Ale także banki czekają nowe koszty. Przede wszystkim podatek bankowy czyli 5–6 mld zł, w lutym będą musiały zapłacić składkę na BFG, ponad 2 mld zł, muszą uzupełnić lukę po SK Banku, to też 2 mld zł i założyć fundusz restrukturyzacji kredytów hipotecznych, a to jest ok. 600 mln zł. Ewentualne przewalutowanie kredytów frankowych to 13,5 mld zł, i jeszcze unijny fundusz uporządkowanej upadłości, który wymaga 15 mld zł w ciągu 18 lat. Dochody banków będą więc się uszczuplać.
Utrzymanie wysokości wkładu własnego na poziomie 10 proc. w 2022 r. będzie możliwe gdyż brakującą część wkładu będzie można pokryć dodatkowym zabezpieczeniem.
Rekomendacja rzeczywiście mówi, że maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 85 proc. wartości nieruchomości, ale dopuszcza udzielenie kredytu do 90 proc., pod warunkiem wykupienia dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego tę różnicę 5-proc. Bądź też zabezpieczenia tej brakującej kwoty w postaci blokady środków na rachunku bankowym, zabezpieczenia się na papierach wartościowych NBP, Skarbu Państwa lub też na środkach kredytobiorcy zgromadzonych na kontach IKE lub IKZE

Rekomendacja S wyraźnie mówi, że musi to być ubezpieczenie. Nie może to być zabezpieczenie, nie może to być opłata za podwyższone ryzyko, prowizja z tytułu wyższego kredytu, jak dzisiaj różnie to w bankach jest nazywane. Musi to być ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w takiej formie, w jakiej rekomendacja je wymusza, i które funkcjonowało już w bankach kilka lat temu. Około 2–3 lat temu większość banków odeszła od tego typowego ubezpieczenia produktu na rzecz podwyższonej marży, która jednak nie była ubezpieczeniem. A rekomendacja mówi wyraźnie, że musi to być ubezpieczenie. Nie wiemy jeszcze, które banki zdecydują się na to. I w jakiej formie. Jak to będzie wyglądało, ile będzie kosztowało, a to jest istotne dla kredytobiorców.

Choć być może presja konkurencyjna spowoduje, że przynajmniej część instytucji zdecyduje się na zastosowanie tych przewidzianych rozwiązań, i udzielanie kredytu z 10-proc. wkładem własnym może nie wszędzie, może nie w każdym banku, ale w kilku będzie jednak możliwe.

Już bowiem pojawiają się informacje, że jednak banki będą miały takie kredyty z niskim wkładem własnym w ofercie.

Część banków czy to oficjalnie, czy nieoficjalnie informuje, mówi o tym, że u nich w przyszłym roku zasady udzielania kredytów dotyczące zasady LTV, czyli stosunku kwoty kredytu do wartości nieruchomości, że to się nie zmieni, i będą takie jak w tym roku.

Masz dodatkowe pytania w temacie: Kredyt hipoteczny w 2022 roku? Zostaw komentarz, dzięki czemu uzyskasz pomoc jednego z ekspertów, możesz również nawiązać kontakt z Forumowiczami i wymienić poglądy i opinie tutaj: Forum

6 komentarzy

  • […] Kredyt hipoteczny w 2022 roku może być korzystnym rozwiązaniem, jeśli rozważa się możliwość zaciągnięcia tego zobowiązania ze stałą ratą i oprocentowaniem. Jest to szansa na to, aby przez co najmniej 5 lat nie mieć problemu ze wzrostem poziomu oprocentowania. Podwyżki stóp procentowych wprowadzone przez Narodowy Bank Polski, mają za zadanie ochronę wartości polskiego pieniądza na rynku finansowym. Prezes Narodowego Banku Polskiego stwierdził, że podwyżki stóp procentowych będą trwać do czasu zatrzymania się inflacji. W przypadku kredytów hipotecznych w 2022 zmienia się również stawka WIBOR. Brana pod uwagę przy wyliczeniu oprocentowania kredytów złotowych. Sposobem na ograniczenie podwyżki oprocentowania jest kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem. Ekonomiści uważają, że w połowie 2023 roku inflacja spadnie, a stopy procentowe mogą być obniżone do poziomu 1,5%. Uznaje się, że warunki do kredytowania mogą wówczas zachęcić do zaciągnięcia tego typu zobowiązań. […]

  • […] Kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu: Kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu oferuje ustaloną stopę […]

  • […] kredytowe to rodzaj pomocy w spłacie kredytu hipotecznego, w którym kredytobiorca nie musi dokonywać żadnych płatności przez określony czas. Zwykle […]

  • Czy w ogóle klient może zawsze dostać kredyt tym bardziej hipoteczny w pewnych okolicznościach ?
    Jeżeli ma na swojej hipotece jakiś zapis: służebność,hipotekę kaucyjną..itp czy zapis przewłaszczenia na zabezpieczenie (wynikły z pożyczki prywatnej ) ?
    Okazuje się ( sprawdzałem to wielokrotnie ), ze nie dostanie w takiej sytuacji oferty bankowej, jeżeli Księgi Wieczyste jego nieruchomości mają zapisy,że prawa dysponowania jego własnością są w jakikolwiek sposób ograniczone.

  • Oferty ofertami , ale zadajmy pytanie: Czy w ogóle klient może zawsze dostać kredyt tym bardziej hipoteczny w pewnych okolicznościach ? Jeżeli ma na swojej hipotece jakiś zapis: służebność,hipotekę kaucyjną..itp czy zapis przewłaszczenia na zabezpieczenie (wynikły z pożyczki prywatnej ) ?Okazuje się ( sprawdzałem to wielokrotnie ), ze nie dostanie w takiej sytuacji oferty bankowej, jeżeli Księgi Wieczyste jego nieruchomości mają zapisy,że prawa dysponowania jego własnością są w jakikolwiek sposób ograniczone. Więcej znajdziesz na blogu

  • To że dany bank miał dobrą ofertę w czerwcu, nie oznacza, że będzie miał tak samo dobrą w lipcu. Oferty ciągle się zmieniają, pojawiają się nowe promocje, można ustrzelić dobre warunki, ale szukając przez konkretnego doradcę. Najlepiej z polecenia, a jeśli nie, to niech to będzie koleś z najlepszymi opiniami z link Trzeba porównać jednocześnie wiele ofert, sprawdzić zdolność w poszczególnych przypadkach i dopiero na tej podstawie można dojść do jakichkolwiek wniosków. A ci goście nie znają tylko ofert z TV – znają też te mniej znane. Mamy kredyt w banku o którym wcześniej nie słyszeliśmy, ale co z tego, skoro miał najlepszą ofertę?

Leave Your Comment